کودهای مناسب برای گوجه فرنگی

بازدید: 899 بازدید
مزایای کود پتاس برای گوجه فرنگی

گیاه گوجه فرنگی نیز مانند سایر گیاهان برای رشد بهتر به عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم احتیاج دارد. آشنایی با زمان کوددهی گوجه فرنگی در گرفتن نتیجه مطلوب و حفظ سلامت گیاه بسیار موثر است. کوددهی گوجه فرنگی در مراحل رشد، گلدهی و تولید میوه بسیار ضروری می باشد. بنابراین رعایت زمان مناسب برای کوددهی خیلی مهم و ضروری است. باید این نکته را رعایت کنید و بدانید که در چه مرحله ای از رشد گوجه فرنگی باید چه کودی به آن داده شود. پس حتما طبق زمان بندی برنامه کودی عمل کنید تا محصول پربار و با کیفیتی داشته باشید.

چنانچه به پرورش گوجه فرنگی علاقه دارید باید به این نکته توجه کنید که قبل از استفاده از کود برای گوجه فرنگی بایستی خاک زیر کشت گیاه مورد آزمایش خاک قرار گیرد و از نظر مواد مغزی بررسی شود. سپس با توجه به نتیجه ی آزمایش نسبت به کوددهی گوجه فرنگی اقدام کنید.بعلاوه داشتن برنامه کودی گوجه فرنگی می تواند به شما کمک کند که در مراحل مختلف رشد گیاه از چه کودی استفاده کنید.

مزایای کود پتاس برای گوجه فرنگی

یکی از عناصر مورد نیاز گوجه فرنگی پتاسیم است. کود پتاسیم بهترین محرک رشد گوجه فرنگی محسوب می شود. علاوه بر آزمون خاک، شوری خاک زیر کشت نیز می تواند میزان استفاده از کود پتاسیم را مشخص می کند. اگر گیاه دچار تنش شوری شد، باید میزان استفاده از کود پتاسیم را بیشتر کرد.کود پتاسیم از طریق افزایش متابولیسم گیاه سبب افزایش رشد و تولید میوه با کیفیت می شود. جذب عنصر پتاسیم در گوجه فرنگی در زمان به گل رفتن افزایش مییابد. نیاز گیاه گوجه فرنگی به عنصر پتاسیم در زمان تشکیل میوه به بالاترین میزان خود می رسد. از کود پتاسیم بعنوان کود برای درشت شدن گوجه فرنگی نیزیاد می شود.چنانچه جزء افرادی هستید که زمان رسیدگی میوه برایتان اهمیت دارد می توانید از کود سولفات پتاسیم شرکت شمشاد شیمی که دارای خلوص 53% بوده و خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان است، بعنوان کود برای زود رسیدن گوجه فرنگی استفاده کنید.

کود NPK برای گوجه فرنگی

کود NPK از عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل شده است. اغلب استفاده از کود NPK 20:20:20، نیاز گوجه فرنگی به عناصر ضروری را برطرف می کند. بهترین زمان استفاده از کود NPK در شروع فصل رویشی گیاه است. افزایش قطر گوجه فرنگی یکی از اثرات کود NPK برای گوجه فرنگی می باشد.

کود ازت برای گوجه فرنگی

مهم ترین عنصر مورد نیاز گوجه فرنگی، ازت است. نتیجه استفاده ازت برای گوجه فرنگی رشد شاخه و برگ است.. جهت تأمین ازت مورد نیاز گیاه گوجه فرنگی از هیومیک اسید استفاده می شود. همچنین استفاده از کود نیترات کلسیم برای گوجه فرنگی نیز می تواند نیاز گیاه را برطرف کند. اما از میان کود های رشد گوجه فرنگی، کودی مناسب است که مقدار کمی ازت داشته باشد. چراکه زیاده روی در کوددهی گوجه فرنگی با ازت،باعث تولید شاخه و برگ زیاد در گیاه خواهد شد. همچنین گلدهی گیاه کم شده یا اینکه گل های باقی مانده سریع پژمرده و می ریزند.در نتیجه تولید میوه کاهش می یابد. ثمره یکوددهی ازت برای گوجه فرنگی در زمان تولید میوه، محصولی درشت و بدون طعم است. از اثرات دیگر کوددهی ازت در زمان میوه دهی این است کهرسیدن میوه به تأخیر می افتد.

کود اوره برای گوجه فرنگی

کی از انواع کود سرک مورد استفاده برای گوجه فرنگی، کود اوره می باشد. اوره به شکل بلورهای سفید رنگ در بازار عرضه می شود. میزان مصرف کود اوره برای گوجه فرنگی به غنی بوده خاک زیر کشت بستگی دارد. کوددهی گوجه فرنگی با اوره در چند مرحله انجام می شود. اولین مرحله استفاده از کود اوره زمانی است که میوه ها برای اولین بار روی بوته نمایان می شود. مرحله دوم استفاده از کود سرک اوره بعد از اولین برداشت میوه است. همچنین در مرحله سوم که از کوددهی سرک اوره استفاده می شود، باید حدود یک ماه از اولین برداشت میوه گذشته باشد.

معمولا در ایران از کود اوره به صورت محلول پاشی بر روی برگ استفاده می شود. دقت کنیداز محلول پاشی زمانی استفاده شود که حداقل 3-2 برگ حقیقی گوجه فرنگی رشد کرده باشد. در زمان محلول پاشی کود اوره برای گوجه فرنگی باید به این نکته توجه کرد که تمام سطح گیاه بویژه برگها محلول پاشی شوند. لازم به ذکر است کهمی توان از طریق سیستم آبیاری قطره ای نیز کود اوره را در اختیار بوته گوجه فرنگی قرار داد. نکته ای که در استفاده از این روش بایستی رعایت شود توزیع یکنواخت آب در اطراف ریشه است. در غیراینصورت رشد بوته گوجه فرنگی غیریکسان خواهد شد.

کود کلسیم برای گوجه فرنگی

یکی دیگر از عناصر مورد نیاز بوته گوجه فرنگی ، کلسیم است. عنصر کلسیم اثرات مفید زیادی بر گیاه می گذارد؛ سبب مستحکم شدن دیواره سلولی گیاه می شود، همچنین در فرایند جذب دیگر مواد مغزی نقش دارد. افزایشمقاومت گیاه در برابر تنش گرمایی، از دیگر فواید استفاده از کود کلسیم برای گوجه فرنگی است. نحوه استفاده از کود کلسیم بصورت محلول پاشی بر روی برگ می باشد. عنصر کلسیم تحرک کمی در گیاه دارد، به همین دلیل در زمان کمبود نمی تواند از بخش های پیر به بخش های جوان تر گیاه منتقل شود، در نتیجه علایم کمبود کلسیم در بوته گوجه فرنگی به صورت پوسیدگی گلگاه آشکار می شود. جهت تأمین کلسیم می توان ازکود نیترات کلسیم در شروع فصل رویش تا انتهای فصل برای گوجه فرنگی استفاده کرد.

کوددهی نشأ گوجه فرنگی

بهره مندی از برنامه کوددهی نشأ گوجه فرنگی جهت کوددهی اصولی بسیار سودمند است. بر اساس جدول کوددهی گوجه فرنگی ، گیاه گوجه فرنگی در زمان های نشأ، بعد از انتقال یافتن نشأ، مرحله ورود به فاز رویشی، مرحله ی گلدهی ، مرحله شکل گیری میوه و همچنین شروع رسیدگی گوجه فرنگی به کوددهی نیاز دارد. در زمانی که هنوز نشأ گیاه گوجه فرنگی انجام نگرفته، توصیه می شود که با توجه به نتیجه آزمون خاک، کودهای فسفر، ازت و پتاسیم به خاک بستر کشت نشأ اضافه شوند. این عمل باعث می شود که مواد مغزی مورد نیاز گوجه فرنگی بعد از نشأ تأمین شود.

همچنین، گوجه فرنگی در شروع رشد، نیاز بالایی به نیتروژن دارد. بهترین زمان کوددهی نیتروژن، قبل از انتقال نشأ می باشد. زمانیکه دو هفته از انتقال نشأ گوجه فرنگی گذشت بایستی دوباره کوددهی نیتروژن آغاز شود. زرد و کمرنگ شدن برگ های گوجه فرنگی از علائم کمبود عنصر نیتروژن است.

از طرفی، بهترین کود مورد استفاده در زمان تولید نشأ گوجه فرنگی، کود پتاسیم است. کود پتاسیم سبب محکم شدن ساقه گیاه می شود. تولید بوته های قوی و مقاوم در برابر آفات و بیماری ها، نتیجه کوددهی پتاسیم قبل از نشأ گوجه فرنگی است. اگر به دلایلی نتوانستید کوددهی نشأ گوجه فرنگی را انجام دهید بوته های ضعیفی خواهید داشت. بعلاوه از نشانه های کمبود عنصر پتاسیم در گوجه فرنگی زرد شدن لبه برگ می باشد. به دلیل تحرک بالا عنصر پتاسیم در بوته گوجه فرنگی، علائم کمبود این عنصر فقط روی برگ های جوان دیده می شود.

کودهای مناسب برای گلدهی گوجه فرنگی

استفاده از کود فسفر در زمان تولید نشأ باعث می شود که بوته گوجه فرنگی ریشه محکم تری پیدا کند، در نتیجه رشد سریع تری نیز خواهد داشت. بعلاوه بکارگیری کود فسفر در زمان گلدهی بوته گوجه فرنگی، تولید میوه را افزایش می دهد. از کود فسفر به عنوان کود افزایش گلدهی نیز نام می برند. حاصل مصرف مازاد کود فسفر برای بوته گوجه فرنگی، تولید بالای گل می باشد، درصورتیکه گوجه فرنگی شاخ و برگ زیادی نداشته باشد، ریزش گل اتفاق می افتد. کوتاه قد شدن بوته های گوجه فرنگی، کاهش سرعت رشد و رنگ ارغوانی قسمت پایین برگ ها از علائم کمبود عنصر فسفر می باشد.

در صورتیکه به کشت گوجه فرنگی مشغول هستید حتما این سوال برایتان پیش آمده که بهترین کود برای قرمز شدن گوجه فرنگی چه کودی است. یکی از عوامل قرمز نشدن گوجه فرنگی عدم تولید ماده ای به نام لیکوپن در گوجه فرنگی است اگر به دنبال کود برای قرمز شدن گوجه فرنگی هستید، کود پتاسیم بهترین گزینه است. کود پتاسیم مستقیما بر روی رنگدانه کاروتنوئید اثر می گذارد و سبب بهبود رنگ گیری گوجه فرنگی می شود. بعلاوهاستفاده از کود مناسب برای قرمز شدن گوجه فرنگیبه کشاورزان این اطمینان را می دهد که با از بین بردن لکه های سبز رنگ روی گوجه فرنگی، محصولی یکدست داشته باشند.

اشتراک گذاری
سایر مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما
ورود به سایت